MUDr. Jan Lejčko: Odborná léčba by měla předcházet návštěvě v centru bolesti

MUDr. Jan Lejčko: Odborná léčba by měla předcházet návštěvě v centru bolesti

Místopředseda výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, odborný garant pacientské organizace, projektu Nechci bolest, centra ARK ve FN Plzeň. Kytarista (na Doktorfestu), odborný asistent na LF v Plzni, a hlavně lékař Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň MUDr. Jan Lejčko:

Léčba bolesti většinou probíhá ambulantně. Máte případy, kdy je nutné, nebo efektivnější, pacienty hospitalizovat ve vaší fakultní nemocnici?

V naprosté většině případů postačuje ambulantní léčba. Hospitalizace může být nutná např. po určitém protibolestivém zákroku, kdy je nutno pacienta z důvodu bezpečnosti zajistit a sledovat.

Jako místopředseda SSLB máte autoritu i směrem k systému podpory léčby bolesti. Co ve zdravotnickém systému postrádáte?

Někdy je jednáních s plátci zdravotní péče velmi obtížné a zdlouhavé prosadit novou léčebnou metodu i přesto, že argumenty jasné.

 

 

Celý rozhovor naleznete zde...