8% kapsaicin v léčbě chemoterapii indukované polyneuropatie

8% kapsaicin v léčbě chemoterapii indukované polyneuropatie

MUDr. Marek Hakl

 

Polyneuropatie je onemocnění drobných periferních nervů způsobující jejich strukturálním narušení a funkční poruchu. Postižení zasahuje jak autonomní, tak i motorická nervová vlákna. Příčiny poškození mohou být různé, nejčastější příčinou je diabetes mellitus, kde postihuje 25- 30% pacientů (1), toxické působení alkoholu, nedostatek vitamínu B12, přítomnost paraneoplastického nádorového syndromu nebo toxické působení cytostatik.

Polyneuropatie po adjuvantní i paliativní cytostatické léčbě může přetrvávat i velmi dlouhou dobu a negativně se může podílet na zhoršení kvality života pacienta. Mechanismus neurotoxicity chemoterapie není zcela jednoznačně objasněn. Bolestivá forma chemoterapii indukovaná polyneuropatie postihuje pacienty s různými typy nádorů (nádory prsu, kolorektální karcinom, testikulární karcinom, hematologická onkologická onemocnění). Výskyt u jednotlivých chemoterapeutik se od sebe liší.  U oxaliplatiny se senzorická periferní polyneuropatie vyskytuje až u 95% léčených pacientů a může přetrvávat až 3 roky. Její výskyt je závislý na dávce a velmi často se stává limitujícím faktorem této léčby (SPC). U docetaxelu se polyneuropatie vyskytuje asi u 4% pacientů (SPC), u paclitaxelu postihuje asi 85% pacientů, s toho 15% velmi těžkou formou (SPC).  

 

Léčba polyneuropatické bolesti podle doporučených postupů EFNS (2) zahrnuje v první linii antikonvulziva (gabapentin, pregabalin), tricyklická antidepresiva, venlafaxin, duloxetin, analgetik oxycodon a tramadol (tapentadol nebyl v době vydání doporučených postupů k dispozici). V následujících terapeutických krocích se objevuje lamotrigin, valproat, mexiletin a další. Na pomezí první a druhé volby je uveden i kapsaicinový krém. Karbamazepin a fenytoin jsou řazeny až do volby třetí.

 

Relativní novinkou v léčbě lokalizované neuropatické bolesti je náplast obsahující 8% . Kapsaicin byl identifikován jako hlavní pálivá složka paprik již v polovině 19. století a ve 20. století pak byla zjištěna jeho chemická struktura (8-methyl-N-vanilyl-6-noneamid). Mechanismus účinku přípravku 8% kapsaicin je v dlouhodobém reverzibilním znecitlivění nociceptorů exprimujících vaniloidní receptor TRPV1 v epidermis a reverzibilním snížení hustoty nervových vláken v epidermis. Tento účinek vede k úlevě od bolesti do dvou dnů až několika málo týdnů. 8% kapsaicin je kromě postherpetické neuralgie indikována u veškeré periferní neuropatické bolesti s vyjímkou diabetické polyneuropatie.  Analgetický efekt po jednorázové 60 minutové aplikaci přetrvává 3-6 měsíců. Účinnost  8% kapsaicinu u neuropatické bolestibyla prokázána v řadě studií (3,4) včetně HIV indukované polyneuropatie.

8% kapsaicin je náplast k lokální aplikaci. Po edukaci pacienta je 8% kapsaicin aplikován přímo na bolestivou oblast. Vlastní aplikaci provádí zaškolený personál, je nutné použít nitrilové ochranné rukavice, protože standardní latexové nemusí poskytnout dostatečnou ochranu před kapsaicinem. Náplast lze aplikovat téměř po celém těle, zvýšené opatrnosti je třeba dbát v oblastech blízko sliznic a na hlavě. V průběhu 60 minutové aplikace může pacient  pociťovat různě intenzivní bolest, v některých případech v mírné intenzitě přetrvávající i dva dny. Analgetický efekt se nejčastěji dostavuje do dvou týdnů, ojediněle až do 12 týdnů. Výrobce udává délku analgetického efektu 3-6 měsíců.

8% kapsaicin se jeví jako velmi vhodná alternativa léčby neuropatické bolesti i v případech chemoterapií indukované polyneuropatie. Výhodou je snadná aplikace, dlouhodobý efekt, minimální výskyt nežádoucích účinků a pouze lokální aplikace léku bez nutnosti systémové distribuce léčiva.

 

Literatura

  1. Ehler E. Neuropatická bolest u diabetické polyneuropatie. Neurologie pro praxi. 2010, 11 (2):107-111.
  2. Attal N, Cruccu G, Baron R, Haanpaa M, Hanson P, Jensen T, Numikko T: EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2009 revision. European Journal of Neurology 2009; 8: 1010–1018.
  3. Backonja M., Wallace M., Blonsky R., Cutler B., Malan P.,Rauck R., Tobiáš J.         NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. Lancet Neurol 2008; 7: 1106–12.
  4. Simpson D, Brown S., Tobiáš J. Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropaty. Neurology 2008;70;2305-2313