Onkologická průlomová bolest

Onkologická průlomová bolest

Onkologická průlomová bolest


Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
 

Průlomová bolest se vyskytuje u onkolických pacientů trpících bolesti.

Průlomová bolest je dle doporučených postupů pro léčbu průlomové bolesti definována jako „ přechodné vzplanutí intenzivní bolesti, které přichází spontánně nebo je vyvoláno působeních specifického či nepředvídatelného faktoru i přes relativně stabilní kontrolu základní bolesti“. Setkáváme se s ní u pacientů s dostatečně pokrytou základní bolestí, , u kterých se občas (maximálně 4 x denně) objeví krátkodobá ataka velmi silné bolesti. V případě, že se ataky objevují častěji, je vhodné navýšení základní analgetické terapie.

Diagnostika průlomové bolesti je jednoduchá, váš lékař by vám lě dát několik cílených otázek pěti cílených otázek v krátkém rozhovoru s pacientem. Otázky mohou navazovat na použití dotazníku průlomové bolesti, který vyplní pacient, ideálně již v čekárně. Dotazník vám vydá lékař lze jej použít také u pacientů, kteří se dosud s průlomovou bolestí nesetkali a nejsou nikterak poučeni. Důležitým údajem je rychlost, resp. délka trvání nástupu a délka trvání epizody průlomové bolesti, podle kterých se zvolí příslušná léčba. Nejčastěji se rozhodujeme mezi opioidem v tabletové formě, optimálně s okamžitým uvolňováním a transmukózní (vstřebávání přes sliznici nosu nebo dutiny ústní) formou fentanylu. Nezbytné je pacienta podrobně vyšetřit a zeptat se na důležité momenty vzniku průlomové bolesti. Při primární diagnostice je možné použít jednoduchý dotazník pro pacienty.

 

Průlomová bolest postihuje 60 – 85 % pacientů, je charakterizována nástupem během několika vteřin až minut a krátkou dobou trvání. U většiny pacientů dosahuje průlomová bolest svého maxima během 5-15 minut, většinou je obtížně předvídatelná, 48% pacientů udává, že záchvat nedokážou nikdy předpovědět, 19% pacientů je schopno ataku občas předvídat a pouze 19% pacientů udává, že příchod ataky poznají vždy. Střední doba trvání průlomové bolesti je 30-60 minut, její nástup je u pacientů spojen s poklesem výkonosti, nárůstem obav a deprese. Celkově pacienti s nedostatečně léčenou průlomovou bolestí udávají výrazně menši spokojenost s léčbou. Optimálním lékem pro léčbu průlomové bolesti jsou extrémně rychle nastupující analgetikum s krátkodobým efektem.

V současné době je k dispozici celá řada preparátů. Léčbu by vám měl nevrhnout váš onkolog, v případě že tak neučiní a jste onkologický pacient a máte pocit, že máte průlomové bolesti, obraťe se na nejbližší ambulanci bolesti. Není důvod touto bolestí trpět.