Pravda o opiátech

Pravda o opiátech

Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

 

Opiáty, medicínsky správný název opioidy jsou skupinou velmi účinných léků proti bolesti. Dělíme je na přírodní, sem patří morfin, semisyntetické, sem řadíme oxycodon a syntetické kam patří většina ostatních, jako jsou fentanyl, buprenorfin, a další. Další dělení je na slabé opioidy (tramadol, dihydrokodein) a silné opioidy (morfin, hydromorfin, fentanyl, buprenorfin, tapentadol). Opioidů není třeba se obávat, pokud dodržujete pokyny lékaře k jejich užívání. Jejich hlavní výhodou je, že nevykazují tzv orgánovou toxicitu, což znamená, že i při dlouhodobějším užívání nedochází k poškození žádného orgánu. Díky tomu mohou být užívány dlouhodobě. Tím se liší od jiných analgetik, třeba nesteroidních antiflogistik (ibuprofen, diclofenak, meloxicam a další), které při dlouhodobějším užívání mohou poškozovat trávící trakt, ledviny a ovlivňují negativně srážení krve.

Užívání opioidů má však přísná pravidla. Především musíte užívat léky v tiskové dávce a takové frekvenci, jak vám předepsal váš lékař. V tomto případě jsou velmi bezpečné.

S užíváním opiátů jsou však spojeny i nekteré nežádoucí účinky. Především je to zpočátku ospalost, závratě případně špatně od žaludku. Tyto nežádoucí účinky zpravidla do 14 dnů mizí. Co může přetrvávát je zácpa. V tom případě se doporučuje používat laxativa, případně zvolit opiát, který zácpu dělá minimálně nebo vůbec. Jsou to buprenorfin nebo fentanyl v náplastech, v tabletách tapentadol nebo kombinovaný preparát oxykodon/naloxon. Výskyt nežádoucích účinků není důvodem k okamžitému přerušení užívání opiátů.

Zajímavou otázkou je možnost řízení motorového vozidla při užívání opiátů. Obecně platí, že by se řídit nemělo při zahajování léčby nebo změně dávky. Pokud je pacient na stabilní dávce, není důvod omezovat schopnost řízení motorového vozidla.

Možná jste zaznamenali problémy s předávkováním opiátů v USA, tzv opioidní krize. Ta v našich podmínkách nehrozí. V USA vznikla díky naprosto neřízenému užívání opiátů, které se dokonce i volně prodávali. Většina předávkování je však popisována u opiátů, které byly smíchány s různými drogami. Při dodržování všech pravidel jejich užívání není zapotřebí se jich obávat.

Pokud Vám tedy lékař nabídne užívání opiátů, nebraňte se tomu, pouze dodržujte pravidla užívání. Jsou to velmi účinné léky, které vám mohou nabídnout účinnou pomoc v léčbě vašich bolestí.