Lékařské sympozium na téma "MULTIDISCIPLINÁRNÍ LÉČBA V AMBULANTNÍ PRAXI" - Chvalský zámek