Tomáš Řiháček: Nevysvětlené tělesné symptomy jsou poněkud záhadná kategorie

Tomáš Řiháček: Nevysvětlené tělesné symptomy jsou poněkud záhadná kategorie

Efektivitou multimodální léčby se zabývala nedávná konference lékařů a dalších odborníků v Liberci. Rostoucí počet pacientů s depresívními a úzkostnými příznaky je důležité eliminovat. Čím dál mladší ročníky jsou zasaženy psychosomatickými problémy. Účastníci konference se shodli, že současné výzkumy potvrzují pozitivní změny a zlepšení života pacientů po terapii. Podrobnosti nám v rozhovoru řekl doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.:

Nedávno proběhla konference psychosomatické medicíny, zaměřené na multimodální léčbu. Jaké bylo téma hlavního prezentovaného projektu a kdo se ho účastnil?
 

Projekt byl zaměřen na zkoumání efektivity multimodální léčby u pacientů trpících tzv. medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy. Multimodální v tomto případě znamená, že léčba kromě skupinové psychoterapie zahrnovala také další aktivity, jako např. nácvik relaxace, pohybovou terapii, muzikoterapii, fyzioterapii a podobně. Projekt řešilo Centrum pro výzkum psychoterapie při Masarykově univerzitě a účastnilo se ho celkem sedm klinických pracovišť v Praze, Ostravě, Havlíčkově Brodě a Hradci Králové. 

Co jsou medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy? 

Medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy jsou velká a pro lékaře i psychology stále poněkud záhadná kategorie. Není to diagnóza v pravém slova smyslu, ale spíše její nepřítomnost. V literatuře bývají vymezovány různým způsobem. My jsme se v našem projektu drželi definice, která říká, že daný pacient trpí alespoň šest měsíců jedním nebo více tělesnými symptomy, které v případě daného pacienta nejsou vysvětleny žádnou somatickou ani psychiatrickou diagnózou. Takový pacient může například trpět bolestmi hlavy, zad nebo břicha, ani po absolvování řady vyšetření však není nalezena příčina těchto potíží. Nemají tedy medicínské vysvětlení, přesto jsou pro pacienta velmi reálné a mohou mu značně znepříjemňovat život. Situace je dále komplikována tím, že pro některé z těchto potíží máme speciální diagnostickou kategorii (např. chronický únavový syndrom), zatímco pro jiné nikoli. 


Celý rozhovor naleznete zde...