MUDr. Pavel Kubů: Konopí je vysoce efektivní pro chronickou a neztišitelnou bolest i další onemocnění

MUDr. Pavel Kubů: Konopí je vysoce efektivní pro chronickou a neztišitelnou bolest i další onemocnění

Zbytečné bariéry – tak by se asi dal shrnout současný stav zavádění léčebného konopí. Řada lékařů ověřuje účinky i bezpečnost. Pacienti, kterým standardní metody nepomáhají, podstupují neúměrné riziko a pro vlastní potřebu léčebnou látku pěstují či užívají.

Z mnoha dalších oblastí je známa odolnost úředníků a byrokratů, ale i možných konkurentů v byznyse, proti zavedení účinných preparátů a metod. Lékaři využívají léčebné konopí a za podpory odborníků a pacientských organizací usilují o kontrolu a dostupnost. Jaká ke aktuální situace? Odpovídá MUDr. Pavel Kubů, předseda správní rady pacientského spolku KOPAC:

Jak vypadá český příběh marihuany? Spěje od démonizované drogy k účinné podpoře uzdravování?

 Využití konopí a extraktů z něj si v klinické praxi získává stále se zvyšující oblibu u řady chronických onemocnění v čele s chronickou bolestí. Český příběh dostupnosti konopí a extraktů z něj aktuálně prochází další fází, kdy podzákonné normy, resp. jejich neexistence vytvářejí zbytečné bariéry pro dostupnost dalších lékových forem připravených z extraktů pro použití v celkové či lokání léčbě. Zda je důvodem pro stavění těchto bariér pokračující démonizace konopí nebo mají jejich tvůrci důvody jiné, je otázka pro úředníky zodpovědné za tvorbu těchto zbytečných obstrukcí v plnění platné legislativy. 

Lze oddělit polosvět uživatelů a distributorů od výroby a podávání lékařských variant využití marihuany?

Dostupnost léčebného konopí a produktů z něj je ve všech evropských zemích od jakékoliv dostupnosti konopí pro rekreační užití striktně oddělena. Léčebné přípravky z konopí se k rekreačním konzumentům nejen nijak nedostávají, ale jsou i významně dražší a hůř dostupné než konopí na ilegálním trhu, tudíž postrádají i jakoukoliv ekonomickou atraktivitu pro ilegální obchod. 

Skutečností jsou stále ještě drakonické tresty za domácí pěstování pro vlastní užití. Umíte za jejich eliminaci bojovat?

KOPAC se v minulosti aktivně podílel na ochraně práv pacientů, kteří byli obviněni či nepravomocně odsouzeni za pěstování konopí pro vlastní potřebu. Posudky od expertů spolupracujících na ochraně práv pacientů s KOPAC vedli v jednotlivých kauzách až ke zrušení trestních stíhaní rozhodnutím odvolacích soudů.Celý rozhovor naleznete zde...