MUDr. Jiří Kozák: Bolest může člověka postihnout i v sociální a pracovní oblasti

MUDr. Jiří Kozák: Bolest může člověka postihnout i v sociální a pracovní oblasti

Bolest může mít mnoho příčin a původ opravdu rozmanitý. Je důležité všechny možné zdroje vyhodnotit, ale podstatné, aby se pátrání po příčině a stanovení správné léčby ujal zkušený lékař.

K odborníkům, uznávaným a renomovaným, patří předseda výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.:

Začněme tak trochu statistikou: Co je nejčastější příčina léčby bolesti?

Nejčastější příčina chronických bolestí je bolest zad. Týká se to nejen odborných pracovišť léčby bolesti ale i jiných oborů, například ortopedie a neurologie. 

Co je nejtěžší, nejkomplikovanější léčba?

Komplikace v léčbě je dána nejčastěji tím, že pokud bolestivý stav není včas a dostatečně řešen a léčen nebo se dokonce zhoršuje, tak chronifikuje - například uvedené bolesti zad, a to má vliv na celkový stav pacienta a jeho psychosociální situaci. Způsobuje psychické problémy, různé typy depresivních stavů, často jsou i následky v sociální oblasti. V pracovní sféře časté pracovní neschopnosti i následky v osobním životě a partnerských vztazích. 


Celý rozhovor naleznete zde...